Medizinische Einrichtungen - milon

Obiekty medyczne

SIECI MILON NA PIERWOTNYM I WTÓRNYM RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH

„Zdrowie to nie wszystko, ale bez niego, wszystko inne jest niczym.”

Słynny cytat Arthura Schopenhauera zawiera istotę tego, co robimy. Jako dostawcy usług medycznych, najważniejszym priorytetem jest dla nas zdrowie ludzi. Jednocześnie musisz pamiętać o ekonomicznych aspektach naszej firmy. Zmiany transformacyjne  w sektorze opieki zdrowotnej – począwszy od zmian demograficznych i  presji kosztowej aż po stopniowe fuzje pierwotnych i wtórnych rynków opieki zdrowotnej – sprawiają, że sytuacja staje się coraz bardziej złożona. Jak sobie z tym radzić?

Nasza odpowiedź: rozwiązaniami szkoleniowo-terapeutycznymi milon, które są certyfikowane zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o wyrobach medycznych [Medizinproduktegesetz] i spełniają wysokie standardy pacjentów i klientów poprzez sprzęt do ćwiczeń zarówno w rehabilitacji, jak i terapii, przynosząc cenny wkład w trwały sukces ekonomiczny. Ich innowacyjna inżynieria zapewnia możliwie największy sukces terapeutyczny – prosty, bezpieczny, skuteczny i naukowo udowodniony. W pełni automstyczne dopasowanie urządzenia pozwala zaoszczędzić cenny czas i zasoby. Co więcej, milon oferuje czerpanie korzyści z doskonałej jakości „Made in Germany” i wieloletnich doświadczeń. Niezależnie od tego jak zróżnicowane i wymagające są oczekiwania związane z systemami szkoleniowymi zgodnymi z wymogami regulacyjnymi: przewyższamy je opracowując rozwiązania dotyczące produktów i usług razem z Tobą. Następny etap to profesjonalne wdrożenia i długoterminowe wsparcie. Są to wartości, które wprowadzamy w życie każdego dnia w milon – wartości, które odróżniają nas od naszych konkurentów.

MILON OFERTY

Bezpłatna porada już dzisiaj-bez zobowiązań

Poproś o bezpłatną analizę dla twojej działalności. Tutaj znajdziesz swojego doradcę!

INNOVATIVE TECHNOLOGIES

  • W pełni zautomatyzowany, zgodny z przepisami sprzęt z technologią sieciową, zapewniający precyzyjne (do milimetra) pozycjonowanie pacjenta
  • Reaktywne typy treningów (adaptacyjne i isokinetyczne z dynamicznym pomiarem siły)
  • Najnowocześniejsze oprogramowanie do monitorowania za pomocą interfejsu, dla istniejących programów zarządzania opieką zdrowotną

GREATER SUSTAINABILITY

  • Jasne pozycjonowanie na rynku opieki zdrowotnej
  • Udoskonalona technologia sieciowa z interfejsem wieloplatformowym
  • Sukcesy w dziedzinie terapii i treningu wykraczające poza ofertę stacjonatną szpitali

HIGHLY COST-EFFECTIVE

  • Wyjątkowo wydajny i oszczędzjący miejsce sprzęt
  • Wysoka skuteczność terapii i treningów z dedykowanym personelem i niskie koszty administracyjne
  • Ekonomiczne koncepcje pod klucz z wysokim zwrotem z inwestycji

SCIENTIFIC PARTNERSHIP

Długoletnia współpraca z niezależnymi instytutami badawczymi i centrami medycznymi (w tym niemieckim Uniwersytetem Sportowym w Kolonii, Centrum Onkologii Integracyjnej (CIO) w Kolonii Bonn i Szpitalem Uniwersyteckim w Bonn)

BODYLIFE AWARD 2016

milon zajął pierwsze miejsce i otrzymał nagrodę BODYLIFE w kategorii „Urządzenia medyczne zgodne z najnowszymi przepisami”.