milon Zirkeltraining - milon

MILONS CIRKELTRÄNING

MILONS CIRKELTRÄNING – SYSTEM MED STRUKTUR

Oavsett mål är Milons cirkelträning ett effektivt koncept tack vare avancerad teknik som anpassas efter varje användare, i form av Milon CARE och vår Milonizer.

Som namnet antyder ska Milons cirkelträning upprepas i en bestämd kronologisk ordning. På så sätt tränas de olika muskelgrupperna i ordningsföljd, och Milon CARE ställer in utrustningen efter användarens behov utifrån lagrade användardata. Det gör att Milons cirkelträning är extremt mångsidig.

Vår utrustning har inga vikter utan bygger på elektroniskt motstånd. Fördelen med det är att belastningen kan ändras under tiden användaren utför olika rörelser. Det gör träningen ännu effektivare. Det går alltid att öka den excentriska belastningen, det vill säga belastningen på muskeln vid tillbakarörelsen. Det skiljer Milons cirkelträning från exempelvis träning med vikter. Det går också att ändra hastigheten, träningstypen (adaptiv eller isokinetisk) och formen på motståndskurvan.

Training with a smile

Upptäck den nya Milon Q-serien i dag!

MILON NEW EQUIPMENT

MILON YOUNGTIMER

RÄTT TRÄNING FÖR ALLA

Milon har ett brett utbud av cirkelträning för alla behov – allt från enkel motion för hälsans skull till specifik träning för att stärka en viss muskelgrupp, och från intensiv konditionsträning till tuff styrketräning. Är ditt mål att förbättra styrkan, konditionen eller både och? Oavsett mål är Milons cirkelträning ett effektivt koncept tack vare avancerad teknik som anpassas efter varje användare.

ENKEL. SÄKER. EFFEKTIV.

Milons cirkelträning följer ett fast schema så att du tränar varje muskelgrupp i en logisk ordningsföljd. Utrustningen anpassas automatiskt efter varje användares individuella behov med hjälp av programvaran Milon CARE och användarspecifika data.