Medizinische Einrichtungen - milon

sjukvårdsanläggningar

MILON GÖR  PRIMÄR- OCH SEKUNDÄRVÅRDEN UPPKOPPLAD

Hälsa är inte allt, men utan hälsa är allt inget.

Arthur Schopenhauers berömda citat sammanfattar det vi gör på ett bra sätt.

För dig som vårdgivare har människors hälsa förstås högsta prioritet. Samtidigt måste du tänka på verksamhetens ekonomi. Inom vårdsektorn pågår förändringar som gör situationen allt mer komplex. Det rör sig om allt från demografiska förändringar och ökad ekonomisk press till den gradvisa sammanslagningen av primär- och sekundärvården. Hur kan man då lösa sådana utmaningar?

Det här är vårt svar på den frågan: med hjälp av tränings- och fysioterapilösningar från Milon. De är certifierade och uppfyller bestämmelserna enligt lagen om medicintekniska produkter i Tyskland (på tyska Medizinproduktegesetz). De lever upp till patienternas och kundernas höga krav på träningsutrustning för både rehabilitering och medicinsk behandling. Samtidigt bidrar de till en hållbar ekonomisk utveckling i dina anläggningar. Den innovativa konstruktionen bidrar till framgångsrika behandlingar som är enkla, säkra och effektiva – och vetenskapligt bevisade. Du sparar dyrbar tid och resurser på att utrustningen ställs in helt automatiskt. Andra fördelar är att du får tysktillverkade produkter av hög kvalitet och tillgång till Milons mångåriga expertis. Oavsett hur höga och tuffa dina förväntningar är på träningssystem som uppfyller lagkraven kan vi överträffa dem eftersom vi utvecklar produkterna och tjänsterna tillsammans med dig. Du får också en professionellt utförd implementering och support under lång tid. Det här är det vi på Milon arbetar med varje dag – och det gör att vi sticker ut bland våra konkurrenter.

MILON ERBJUDANDE

Vi ger dig råd och tips – du förbinder dig inte till något

Be oss att göra en kostnadsfri företagsanalys av din anläggning redan i dag. Hitta din kontakt här.

INNOVATIV TEKNIK

  • Helt automatisk utrustning som uppfyller lagkraven, är uppkopplad och kan användas för att bestämma patientens läge med millimeterprecision
  • Reaktiva träningstyper (adaptiv och isokinetisk träning med dynamisk kraftmätning)
  • Den senaste kontrollprogramvaran med ett gränssnitt som passar ihop med befintliga program för vårdadministration

BÄTTRE HÅLLBARHET

  • Tydlig positionering inom vårdsektorn
  • Framtidssäker anslutningsteknik med plattformsoberoende gränssnitt
  • Framgångsrik behandling och träning som sträcker sig längre än patientens besök

HÖG KOSTNADSEFFEKTIVITET

  • Mycket effektiv träning och platsbesparande utrustning
  • Mycket effektiva processer för behandling och träning med tydlig personalfördelning och låga administrationskostnader
  • Kostnadseffektiva och nyckelfärdiga koncept som ger hög avkastning på investeringen

FORSKNINGSSAMARBETEN

Vi har långvariga samarbeten med fristående forskningsinstitut och sjukhus (bland annat idrottshögskolan i Köln i Tyskland, centrum för integrativ onkologi (CIO) i Köln och Bonn samt universitetssjukhuset i Bonn).

VINNARE AV BODYLIFE AWARD 2016

Milon kom på första plats och vann BODYLIFE Award-priset i kategorin för medicintekniska produkter som uppfyller lagkrav.