fysioterapianläggningar

EN FÖRETAGSLÖSNING  SOM BYGGER PÅ MILONS CIRKELTRÄNING

Förändringar inom sjukvården och hos befolkningen driver på den nya utvecklingen inom vårdsektorn.

Yrkesgrupperna inom vården behöver uppdatera sin kompetens för att kunna ta fram nyskapande lösningar och koncept och följa med i utvecklingen. Framtidens vårdsektor kommer att utmärkas av demografiska förändringar, och vård- och stödbehovet kommer att öka i takt med att andelen äldre ökar.

Vårt erbjudande och vår träningsutrustning gör det möjligt för fysioterapeuter att vidareutveckla sin verksamhet inom friskvårdsområdet. De kan göra det genom att skapa en bas av betalande kunder och därmed bli ekonomiskt oberoende av läkares recept och den allmänna sjukförsäkringen.

Milons erbjudande är lösningen på flera stora utmaningar inom fysioterapisektorn:

 • avgifter som inte bygger på de faktiska tjänsterna
 • låg lönsamhet eller minskade intäkter på grund av färre recept
 • stor arbetsbörda och långsamma processer
 • ökad konkurrens – svårt att sticka ut
 • avsaknad av kundlojalitetsprogram
 • beroende av recept från läkare.

THE SUITABLE MILON OFFER

Ask us for a free business analysis of your facilities today. Find your contact here!

FÖRDELAR FÖR DIN FYSIOTERAPIVERKSAMHET

 • Ökad effektivitet i det dagliga fysioterapiarbetet
 • Unik och konkurrenskraftig positionering
 • Innovativ utrustning som garanterar säkerhet och effektivitet för patienterna
 • Bättre kvalitet på stödet för anläggningen
 • God kundkontakt och direkt kommunikation i samband med träningen

FÖRDELAR FÖR PATIENTERNA

 • Träningen är lätt att lära sig för personer i alla åldrar
 • Bidrar till allmänt ökad fysisk styrka och förbättrad kondition
 • Förebygger benskörhet (genom att stärka skelett, bindväv och muskler)
 • Förbättrar ämnesomsättningen
 • Lindrar smärta i rygg och leder